Jak uruchomić auto „z kabli”?

Okres jesienno-zimowy przypomina nam jak ważnym, a często zapomnianym elementem samochodu jest akumulator. Wystarczy lekki przymrozek, a pojemność akumulatora może spaść nawet o połowę, a to często zbyt mało aby wystarczyło na uruchomienie silnika. Uruchamianie auta „na kable” to łatwy sposób na „pożyczenie” na czas rozruchu energii ze sprawnego akumulatora. Ten krótki poradnik opisuje jak prawidłowo i bezpiecznie podłączyć kablami samochód „dawcy”.

Na wstępnie warto przypomnieć, że do awaryjnego uruchamiania silników diesla należy stosować grubsze kable rozruchowe. Rozruszniki silników wysokoprężnych wymagają bowiem większego natężenia prądu podczas rozruchu. Generalnie tanie kable często są dość cienkie i podczas rozruchu mogą się nagrzewać. Należy więc dobrze przyjrzeć się ich jakości zanim zostaną użyte.

Prawidłowa procedura wygląda następująco:

  1. Uruchomić silnik samochodu „dawcy”.
  2. Połączyć dodatnie bieguny obu akumulatorów jednym z kabli (czyli + jednego do + drugiego)
  3. Drugim kablem podłączyć się do minusa niesprawnego akumulatora.
  4. Drugim końcem kabla podłączyć się do dedykowanego do tego celu punktu w samochodzie „dawcy”. Najczęściej jest to element bloku silnika. UWAGA: Unikajmy podłączania kabla bezpośrednio do minusa akumulatora „dawcy”. Może to wywołać iskrzenie przy akumulatorze i może prowadzić do zapłonu gazów wydobywających się z akumulatora lub uszkodzenie elektroniki auta.
  5. Podczas rozruchu utrzymywać w aucie ze sprawnym akumulatorem wyższe niż jałowe obroty silnika. Oszczędzi to akumulator „dawcy”.
  6. Uruchomić silnik i nie wyłączać go przez dłuższy czas.
  7. Rozłączyć wszystkie kable w kolejności odwrotnej niż podczas podłączania.

Dla uproszczenia sposób podłączania przedstawiony został na rysunku. Liczby 1-3 oznaczają kolejność podłączania poszczególnych punktów. Rozładowany akumulator oczywiście po lewej stronie (oznaczony smutną buźką).

akumulator-na-kable

Kliparty: clker.com oraz weclipart.com

UWAGA: Nieprawidłowe podłączenie kabli może spowodować uszkodzenie elektroniki auta, samego akumulatora lub nawet pożar. Dlatego podczas tej operacji należy zachować szczególna ostrożność.